VOOR WIE?

 nog 144 dagen, 14 uren, 56 minuten en 39 seconden tot het begin van de Smokefree Challenge 2023-2024

Voor wie is De Smokefree Challenge?

De Smokefree Challenge is bedoeld voor leerlingen klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. Alle leerlingen kunnen meedoen, van het praktijkonderwijs tot en met het vwo.

De Smokefree Challenge heeft als doel om de norm om niet te roken, niet te vapen en geen snus te gebruiken, zo lang mogelijk vast te houden. We richten ons hierbij op de voordelen om dit niet te doen. Dit betekent dus dat juist ook klassen waarin niet wordt gerookt of gevapet mee kunnen doen!

Om de norm van niet-roken, niet-vapen en geen snus gebruiken, vast te houden is het van belang dat het grootste gedeelte van de leerlingen niet rookt, vapet of snus gebruikt. Mocht er in jouw klas een aantal leerlingen roken, vapen of snus gebruiken, overleg dan even met de preventiewerker van jouw GGD of instelling voor verslavingszorg.

Ondersteuning

De Smokefree Challenge wordt ondersteund door preventiewerkers van regionale instellingen voor verslavingszorg of GGD. Zij begeleiden scholen bovendien tijdens de Challenge.
Ben jij preventiewerker en wil je scholen gaan werven?
Hier vind je een aantal materialen die je hierbij kunnen helpen.

Aanmelden smokefree challenge 2023-2024

Je kunt je hier aanmelden voor de Smokefree Challenge 2023-2024. Wij nemen contact met je op over het vervolg. Meer informatie [email protected].

MEER INFORMATIE?

Neem contact op met het Trimbos-instituut:

Trimbos-instituut
Smokefree Challenge
Postbus 725
3500 AS Utrecht

Volg de Smokefree Challenge op Instagram:
  @Smokefreechallenge