DE CHALLENGE

IN DE KLAS

 nog 144 dagen, 14 uren, 56 minuten en 39 seconden tot het begin van de Smokefree Challenge 2023-2024

smokefree-checks

De Smokefree Challenge start begin november. Alle leerlingen en de docent ondertekenen dan een handtekeningenposter. Bij de Smokefree Challenge horen drie Smokefree-checks. De eerste is bij het startmoment in november, de tweede in januari en de derde in maart. De docent vult dan in de digitale monitor in hoeveel leerlingen er in de klas wel of niet roken, vapen of snus gebruiken. Eventueel kun je als docent aan de Smokefree-checks een lessuggestie verbinden welke beschikbaar zijn in de monitor als lesmateriaal. Tussen Smokefree-check twee en drie ontvangen docenten de creatieve opdracht.

 

lessuggesties

De Smokefree Challenge is krachtiger als er naast het tellen van het
aantal (niet) rokers, vapers en gebruikers van snus, ook aandacht is voor het onderwerp roken, vapen of snus in de klas. 
Daarom zijn er bij elke Smokefree-check lessuggesties beschikbaar. Deze lessuggesties zijn samengevoegd in een leskaart met instructies. De lessuggesties duren ongeveer 5 tot 25 minuten per opdracht. Denk aan een Kahoot-quiz over de Smokefree Challenge, het bekijken van filmpjes en daarover in gesprek gaan of een kennisquiz over roken, de e-sigaret (vapen) en de waterpijp.

Voorbeeldvraag vanuit de kennisquiz:

Meeroken is het inademen van de rook van iemand anders. Wat is waar?
O Meeroken is bijna net zo ongezond als zelf roken.
O Meeroken kan niet zoveel kwaad.

Voorbeeld van een video:

 

DE CREATIEVE OPDRACHT

 De creatieve opdracht is een “vrije opdracht”. Dit betekent dat de leerlingen zelf mogen bedenken hoe ze deze willen invullen. Denk aan een video, een vlog, een poster, een afbeelding, een foto, een rap, een songtekst of een gedicht. Alles kan, als het maar de voordelen van niet-roken laat zien. Als docent ontvang je een duidelijke beschrijving van waar het product precies aan moet voldoen.  Zodra de creatieve opdracht af is, kunnen docenten ervoor kiezen om een foto te maken van het product en deze in de monitor te zetten. Zo kan het eindresultaat zelf in de klas blijven om de leerlingen blijvend te motiveren. Je kunt er ook voor kiezen het eindresultaat te versturen aan de GGD of IVZ.

 

Inspiratie

 In 2020 deden de onderbouwleerlingen van het Compaen VMBO mee aan de Smokefree Challenge. De school koos voor deelname om te voorkomen dat hun leerlingen (beginnen) met roken. Lees hier hoe zij de Smokefree Challenge hebben ervaren!

 

MEER INFORMATIE?

Neem contact op met het Trimbos-instituut:

Trimbos-instituut
Smokefree Challenge
Postbus 725
3500 AS Utrecht

Volg de Smokefree Challenge op Instagram:
  @Smokefreechallenge